Intresseanmälan lägenheter

Söker ni lokal? Klicka här för intresseanmälan för lokal

Personuppgifter

Sökande

Medsökande

Förnamn:
*

Efternamn:

*

Personnummer:

*

Adress:

*

Postadress:

*

Telefon hem:

Telefon mobil:

*

E-postadress:

*

Civilstånd:

Arbetsgivare/
sysselsättning:

Telefon arbete:

rsinkomst:

*
kr/månad

kr/månad
Antal barn:
Åldrar

Betalningsanmrkning/ar:

 JA

 NEJ

Rökare:

 JA

 NEJ

Husdjur:

 JA

 NEJ

Om ja, typ

Önskad lägenhet

Antal rum:

minst: störst:

Yta:

kvm

Maximal hyra:

* kr/månad

Område:

*

övriga önskemål:


(ex. våningsplan, balkong, hiss m.m.)

Önskad inflyttning:


(ex. 2011-12-31)

Nuvarande bostad

Bostadstyp:

Storlek:

rok

Hyra:

kr/månad

Hyresvärd:

Telefon hyresvärd: